Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2012

31. 1. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.


30. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nestraň se rozhovorů starců, kteří se též učili od svých otců, neboť u nich se naučíš rozumnosti.


29. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě.


28. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš. Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů.


27. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán.


26. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.


25. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.


24. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem.


23. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.


22. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nezahanbuj člověka, který pyká za svůj hřích, ale pamatuj, že si všichni zasloužíme pokárání.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka