Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2012

21. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“


20. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hleď podle sebe pochopit úmysly svého bližního a při každém činu uvažuj!


19. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem to, který vymazávám kvůli sobě tvé nepravosti, nevzpomenu na tvé hříchy.


18. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!


17. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!


16. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?


15. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.


14. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.


13. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.


12. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka