Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2012

11. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!


10. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.


9. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě.


8. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?


7. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.


6. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neustupuj drzému člověku ze strachu aby tě nechytil za slova, která jsi sám řekl.


5. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů.


4. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.


3. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.


2. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka