Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2012

11. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, synu, že jsme zchudli. Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš Boha..."


10. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


9. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato."


8. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním.


7. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


6. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.


5. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyleji svého ducha na každé tělo.


4. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


3. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti.


2. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka