Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2012

1. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.


30. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.


29. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem.


28. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.


27. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nebudeš mít jiného boha mimo mne... Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit."


26. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.


25. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Prosím, aby jste mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání."


24. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.


23. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.


22. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka