Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2012

21. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků.


20. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.


19. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.


18. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“


17. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.


16. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.


15. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


14. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc."


13. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.


12. 6. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka