Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2012

11. 7. 2012 9:58
Rubrika: Nezařazené

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


10. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.


9. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“


8. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A pohoršovali se nad ním...


7. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš.“


6. 7. 2012 9:52
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


4. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


3. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání."


2. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko!


1. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka