Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2012

31. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


30. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“


29. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.


28. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


27. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.


26. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života...“


25. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.


24. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.


23. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků.


22. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tu se jim otevřely oči a poznali ho.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka