Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2012

21. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.


20. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“


19. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nechovejte se tedy nerozumně, ale mějte na mysli, co je vůle Páně.


18. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!


17. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.


16. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“


15. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“


14. 8. 2012 9:35
Rubrika: Nezařazené

Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.


13. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?


12. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte...


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka