Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2012

11. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."


10. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“


9. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?


8. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.


7. 9. 2012 9:59
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky."


6. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky."


4. 9. 2012 8:44
Rubrika: Nezařazené

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč.


3. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti.


2. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali.


1. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka