Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2012

20. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.


19. 10. 2012 9:53
Rubrika: Nezařazené

Kdo miluje svůj život, ztratí jej.


18. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“


17. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!


16. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit.


15. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“


14. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.


13. 10. 2012 12:28
Rubrika: Nezařazené

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.


12. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.


11. 10. 2012 7:55
Rubrika: Nezařazené

To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka