Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2012

10. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá.


9. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.


8. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.


7. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.


6. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.


5. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám.


4. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha.


3. 10. 2012 0:01
Rubrika: Nezařazené

Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.


2. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


1. 10. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka