Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2012

21. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat.


20. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.


19. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.


18. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.


17. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnoho divů jsi už vykonal, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.


16. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.


15. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé.


14. 11. 2012 9:06
Rubrika: Nezařazené

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.


13. 11. 2012 8:54
Rubrika: Nezařazené

Ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.


12. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka