Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2012

11. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.


10. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my.


9. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!


8. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť u Boha není nic nemožného.


7. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Učinil se mnou veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno.


6. 12. 2012 8:32
Rubrika: Nezařazené

Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.


5. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


4. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?


3. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.


2. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, až přijde náš Pán Ježíš.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka