Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2013

31. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.


30. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.


29. 1. 2013 9:37
Rubrika: Nezařazené

Hledejte to, co je nad vámi... K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.


28. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám kvůli mně.


27. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci.


26. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni hned zanechali sítě a šli za ním.


25. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům.


24. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.


23. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.


22. 1. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka