Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2013

11. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.


10. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.


9. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.


8. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.


7. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte střízliví! Buďte bdělí!


6. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte.


5. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.


4. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.


3. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.


2. 2. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka