Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2013

31. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.


30. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.


29. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.


28. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.


27. 3. 2013 0:26
Rubrika: Nezařazené

Tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.


26. 3. 2013 6:57
Rubrika: Nezařazené

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska.


25. 3. 2013 9:29
Rubrika: Nezařazené

Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina."


24. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.


23. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.


22. 3. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem volal o pomoc.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka