Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2013

1. 5. 2013 0:14
Rubrika: Nezařazené

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.


30. 4. 2013 8:44
Rubrika: Nezařazené

Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha.


29. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


28. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“


27. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.


26. 4. 2013 0:56
Rubrika: Nezařazené

Vyleji svého ducha na každé tělo.


25. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.


24. 4. 2013 0:15
Rubrika: Nezařazené

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.


23. 4. 2013 9:15
Rubrika: Nezařazené

Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu.


22. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka