Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2013

21. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou.


20. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným.


19. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.


18. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce.


17. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.


16. 4. 2013 0:14
Rubrika: Nezařazené

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.


15. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec.


14. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!


13. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem ta cesta, pravda i život.


12. 4. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka