Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2013

21. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh.


20. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.


19. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země!


18. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.


17. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.


16. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.


15. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.


14. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.


13. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


12. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka