Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2013

11. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje.


10. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání?


9. 6. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.


8. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě.


7. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.


6. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.


5. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.


4. 6. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

„Pane, dávej nám ten chléb stále!“


3. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.


2. 6. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka