Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2013

21. 7. 2013 0:30
Rubrika: Nezařazené

Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba.


20. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi.


19. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.


18. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.


17. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.


16. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Staň se mi podle tvého slova.


15. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“


14. 7. 2013 10:48
Rubrika: Nezařazené

Co mám dělat, abych dostal věčný život?


13. 7. 2013 0:47
Rubrika: Nezařazené

Odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.


12. 7. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka