Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2013

1. 10. 2013 0:01
Rubrika: Nezařazené

Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů.


30. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.


29. 9. 2013 8:05
Rubrika: Nezařazené

Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně.


28. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud.


27. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro... Jeho jméno je Hospodin.


26. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?


25. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou..


24. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.


23. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě.


22. 9. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka