Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2013

31. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ze všech stran jsi mi štítem, tys má sláva, zvedáš mi hlavu.


30. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.


29. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas.


28. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.


27. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde.


26. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat protivníkům své jméno.


25. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.


24. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.


23. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného.


22. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zavolal je a odpověděly: „Zde jsme“; zazářily jásavě vstříc svému Stvořiteli.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka