Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2013

11. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva.


10. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


9. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.


8. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!


7. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

A on sám bude pokoj...


6. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině?


5. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu.


4. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha.


3. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.


2. 10. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka