Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2013

11. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, tvá žena bude mít syna.


10. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.


9. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezahanbuj člověka, který pyká za svůj hřích.


8. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.


7. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili.


6. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?


5. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu.


4. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.


3. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal.


2. 11. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka