Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2014

11. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám.


10. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.


9. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo.


8. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.


7. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechnu svou starost vložte na něj.


6. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov.


5. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Žehnejte!


4. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.


3. 2. 2014 11:01
Rubrika: Nezařazené

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli.


2. 2. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin zástupů, on je král slávy!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka