Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2014

11. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy se modlete takto: Otče náš …


10. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči.


9. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.


8. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou.


7. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme.


6. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem.


5. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků.


4. 3. 2014 11:45
Rubrika: Nezařazené

Buď silný milostí Krista Ježíše.


3. 3. 2014 11:25
Rubrika: Nezařazené

On zůstává věrný.


2. 3. 2014 8:59
Rubrika: Nezařazené

Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka