Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2014

1. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.


30. 6. 2014 17:26
Rubrika: Nezařazené

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích.


29. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, slavnost, Petr, Pavel

Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.


28. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nikoli proto, že byste byli početnější než jiný lid, přilnul k vám a vyvolil vás.


27. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.


26. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.


25. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil.


24. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin, tvůj Bůh, jej učinil tak početným jako nebeské hvězdy.


23. 6. 2014 9:16
Rubrika: Nezařazené

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh?


22. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, mezidobi

Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka