Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2014

21. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života.


20. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek.


19. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sám Hospodin půjde před tebou.


18. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání.


17. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dbejte tedy na slova této smlouvy a dodržujte je, abyste měli úspěch ve všem, co budete dělat.


16. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci.


15. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele

Bratři, žijte radostně.


14. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo je ti roven, lide vysvobozený Hospodinem?


13. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se.


12. 6. 2014 0:17
Rubrika: Nezařazené

Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud shromáždí a vezme tě odtamtud.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka