Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2014

21. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Chci, buď čist.


19. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku.


18. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.


17. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou.


16. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já, Bůh Izraele, je neopustím.


15. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Snášejte se navzájem a odpouštějte si.


14. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.


13. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek.


12. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému.


11. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka