Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2014

10. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.


9. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni.


8. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám.


7. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh.


6. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.


5. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Byli jste povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.


4. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý.


3. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přicházejte tedy k němu!


2. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte svatí v celém způsobu života.


1. 7. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka