Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2014

31. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným.


30. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dám ti důstojnost navěky a veselí po všechna pokolení.


29. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.


28. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin.


27. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.


26. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.


25. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi.


24. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele!


23. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům.


22. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka