Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2015

10. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

My jsme tvoji odedávna.


9. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.


8. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení!


7. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

On vyslal světlo a ono šlo, zavolal je, a ono poslechlo s chvěním.


6. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu.


5. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím.


4. 1. 2015 9:23
Rubrika: Nezařazené

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat.


3. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost...


1. 1. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka