Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2015

31. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl Petrovi: Třikrát mě zapřeš.


30. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Marie pomazala Ježíšovi nohy olejem z drahého nardu.


28. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo...


27. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Židé chtěli Ježíše kamenovat.


26. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky!


25. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Maria řekla: Jsem služebnice Páně.


24. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, který mě poslal, je se mnou.


21. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kvůli Ježíšovi došlo v zástupu k roztržce.


20. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina.


19. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jeho potomstvo potrvá navěky.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka