Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2015

16. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.


15. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili."


14. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení.


13. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.


11. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.


10. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."


9. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


8. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků."


7. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe?


4. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh zasahuje mocí zmrtvýchvstání.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka