Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2015

9. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem šel v duchu roztrpčen a rozhořčen, ale Hospodinova ruka na mně pevně spočívala.


8. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův.


6. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.


5. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.


4. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se.


3. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“


2. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


1. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.


« novější 1 2 3 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka