Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2015

31. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý."


30. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky."


29. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Bůh ti při práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští."


28. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj."


27. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko?"


26. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů."


25. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena."


24. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása."


23. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho."


22. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka