Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Září 2015

1. 10. 2015 14:36
Rubrika: Nezařazené

"Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů."


30. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása."


29. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně."


28. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"I když sis založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud."


27. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro... Jeho jméno je Hospodin."


26. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?"


25. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou..."


24. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."


23. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě."


22. 9. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka