Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2015

21. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vyslyš, Hospodine, naši modlitbu a naši prosbu a kvůli sobě nás vysvoboď a dej nám svou milost."


20. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo."


19. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl."


18. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství."


17. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná“. A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená“.


16. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná."


15. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hospodin mě pomazal, abych nesl radostnou zvěst pokorným, obvázal rány zkroušených srdcem."


14. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným."


13. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe."


12. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka