Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2015

11. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva."


10. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit."


9. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!"


8. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!"


7. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"A on sám bude pokoj..."


6. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině?"


5. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu."


4. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha."


3. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin."


2. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka