Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2016

11. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Blaze těm, kteří dbají na jeho přikázání.“


10. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť království Boží je mezi vámi!“


9. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vy jste Boží stavba.“


8. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Svou cestu svěř Hospodinu…“


7. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…bude-li toho litovat, odpusť mu.“


6. 11. 2016 7:40
Rubrika: Nezařazené

„Ochraňuj mě jako zřítelnici oka…“


5. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“


4. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Do domu Hospodinova půjdeme!“


3. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.“


2. 11. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…a proto můžeme volat „Abba, Otče!“ “


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka