Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2016

21. 12. 2016 7:56
Rubrika: Nezařazené

„Blahoslavená, která jsi uvěřila…!“


20. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Anděl Gabriel byl poslán…“


19. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„To mi učinil Pán…“


18. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, panna počne…“


17. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„V jeho dnech rozkvete spravedlnost…“


16. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jan byl lampa hořící a svítící.“


15. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mne vysvobodil.“


14. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Rosu dejte, nebesa, shůry!“


13. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Pohleďte k němu, ať se rozveselíte…“


12. 12. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nevíme.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka