Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2017

11. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Milujte své nepřátele…“


10. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…jdi se napřed smířit se svým bratrem…“


9. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Proste a dostanete.“


8. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vstaň, jdi do Ninive…“


7. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buď vůle tvá…“


6. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…byl jsem nemocen a navštívili jste mě…“


5. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„On však odpověděl: Je psáno…“


4. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny…“


3. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému…?


2. 3. 2017 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka