Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2019

11. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„… neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty…“


10. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„U Ježíšova kříže stála jeho matka…“


9. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Všichni byli naplněni Duchem svatým…“


8. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty mne následuj!“


7. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Šimone, synu Janův, miluješ mne?“


6. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…aby byli jedno jako my jsme jedno…“


5. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“


4. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí, …“


3. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…já jsem přemohl svět.“


2. 6. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle vidím nebesa otevřená…“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka