Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červen 2021

11. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

`Budou hledět na toho, kterého probodli.'


10. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jdi se napřed smířit se svým bratrem


9. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.


8. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste světlo světa.


7. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. (Mt 5,12)Možná i já jsem pocítil pravé štěstí, když jsem se něčeho vzdal. Nejde zde o…


6. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechno bude lidem odpuštěno


5. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Čestné je ukazovat Boží skutky a oslavovat jeho jméno.


4. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť on mne stihl ranou - a hle, vidím svého syna Tobiáše.


3. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tam nám přichystejte večeři!


2. 6. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Před Boží vznešeností byla současně vyslyšena modlitba obou.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka