Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2021

1. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


30. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni hned nechali sítě a následovali ho.


29. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho.


28. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.


27. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.


26. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba života na čas a dobu.


25. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ať tě zachrání tvůj Bůh, kterého ctíš bez ustání!“


24. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ty jsi Daniel z judských vyhnanců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska?


23. 11. 2021 2:18
Rubrika: Nezařazené

„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“


22. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh vzbudil u nejvyššího komorníka milost a přízeň pro Daniela.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka