Denní zamyšlení s Písmem

11.1.2021

11. 1. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

`Já mu budu otcem a on mi bude synem.'


Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho (božské) slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem.             /Žid 1,1-3/

Bůh promluvil skrze Syna: aby se přiblížil člověku a ztotožnil se s ním, vstupuje do našich vztahů. Výzva, abych i já prožíval plněji otcovství ať už k dětem, nebo ke svěřenému společenství.

1. čtení: Žid 1,1-6
Žalm: Žl 97
evangelium: Mk 1,14-20
www.vira.cz

Zobrazeno 202×

Komentáře

Matonick

Dnešní první čtení čerpá z listu Židům. Otevírá se scénou z dějin spásy. Na vrcholu dramatu Božího zjevování se lidstvu stojí Ježíš Kristus. Ježíš je Otcovou slávou a proto se k němu oprávněně obracejí naděje Izraele. List byl adresován křesťanům pocházejícím ze židovství. Zvlášť židé, obrácení na křesťanství, se ocitli ve velikém nebezpečí, že Ježíši sice přiznají mimořádné kvality, přesto však pro ně nebude znamenat víc, než jako jeden z Božích andělů. Proto se autor listu snaží, zejména na základě biblických citací, opravit tyto nesprávné názory. List Židům je mezi novozákonními spisy v mnoha ohledech jedinečný. Jako jediný pojednává přímo o Kristově kněžství nové smlouvy a povzbuzuje věřící v obtížných okolnostech k horlivé víře a vytrvalosti.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka