Denní zamyšlení s Písmem

17.1.2021

17. 1. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Co byste chtěli?“


Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).                                               /Jan 1,40-42/

V přesycené společnosti je možná těžší zaslechnout hlas Hospodina. Galilejští rybáři nám mohou být 
vzorem. V ochotě zvednout se a jít…

1. čtení 1 Sam 3,3b-10.19
Následující příběh se odehrává na konci doby soudců někdy kolem roku 1050 př. Kr. Stárnoucí kněz Eli 
slouží ve svatyni, kde je archa úmluvy – znamení Boží přítomnosti. Eli a jeho synové se zpronevěřili 
Hospodinu. Bůh si vyhlédl jiného člověka, který bude provázet velké změny v Izraeli – začíná doba králů.
Žalm 40
Připravenost služebníka Božího je připravenost srdce. Ježíš s tímto postojem srdce razí novou cestu 
k životu pro každého z nás.
2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Po několik nedělí budeme číst 1. list Korinťanům. Tento dopis je sestaven z odpovědí na různé otázky. 
V 5. kapitole Pavel ostře kritizuje krvesmilstvo, které se v korintské církvi objevilo, a následující text na to 
navazuje jako typické Pavlovské zobecnění, v němž poukazuje na nejvyšší cíl našeho jednání.
Evangelium Jan 1,35-42
Liturgické texty nedělního cyklu B patří především Markovu evangeliu, ale na několika místech jsou 
doplněny evangeliem Janovým, jako právě dnes. Začátek Ježíšova působení je spojen s povoláním 
apoštolů. Všimněme si „řetězové reakce“ způsobené povoláním.

Zobrazeno 288×

Komentáře

Matonick

Povolaní učedníci poté co v ochotě následují Ježíše, se ptají: „Mistře, kde bydlíš?“ (v.38). Myslí, že důležitější než znát, co Ježíš učí, je přebývat s ním tam, kde bydlí. Že jako Boží syn přebývá u svého Otce je zatím jeho tajemstvím. Z dalšího pokračování evangelia však můžeme jasně poznat, že kdo se chce stát Ježíšovým učedníkem , musí vstoupit do téhož láskyplného vztahu, který ho spojuje s jeho Otcem. Ježíš tedy zve učedníky, aby „šli“ a „viděli“ a z vlastní zkušenosti, tak řečeno „na vlastní oči“, mohli poznat a přesvědčit se o něm i o společenství, kterým je spojen se svým Otcem. Teprve pak o Něm a o jeho učení budou moci vydávat širokému okolí přesvědčivá a zasvěcená svědectví.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka