Denní zamyšlení s Písmem

6.1.2021 slavnost Zjevení Páně

6. 1. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři.


Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k tobě.           /Iz 60,4-5/

Zdaleka přicházejí národy, i ti, které jsme nezvali. Možná rozhlásí Hospodinovu chválu lépe, než my, v křesťanství zabydlení.

1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm: Žl 72
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6;
evangelium: Mt 2,1-12
www.vira.cz

Zobrazeno 259×

Komentáře

Matonick

Boží slovo o Slavnosti Zjevení Páně se zcela zaměřuje na Ježíše jako na Mesiáše, krále a spasitele všech národů. On nepřišel pouze pro izraelský národ, ale také pro pohany – pro celé lidstvo. Příchod mudrců od východu znamená počátek sjednocení národů, které bude plně dovršeno vírou v Ježíše, až všechny národy poznají, že jsou dětmi jediného Boha Otce a navzájem si jsou bratry a sestrami. Mudrci jsou prvními posluchači a svědky Krista. Pane, dej, ať se církev učí po jejich vzoru putovat k Betlému, aby se klaněla králi všech králů a současně odtud vycházet do celého světa, kde má plnit poslání, kterým ji Ježíš pověřil – jít ke všem lidem a přivádět je k naději a k životu.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka